Jyske Aner

Notater


Match 1 til 50 fra 133

      1 2 3 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 "Chærul" er rettelig Kierulf, som på den tid blev stavet på mange forskellige måder. Kilde (S867)
 
2 "Lontfoed" kan være stednavnet "Luntfod" ved Brande, jf. Arne Feldborg Kilde (S113)
 
3 "Mogensdtr." skal læses som "Mouridsdatter" Kilde (S1092)
 
4 "Steden" kan også være "Staden". Kilde (S862)
 
5 1939 - 16. april
Listet som indført i kirkebogen:
Jane Kongensholm, Emma Emilie Sandager Nielsen, Marie Guldager Pedersen, Oda Mathilde Johansen, Emmy Bjerg, Carla Dam, Ingrid Beck Astrup, Johanne Kirstine Madsen, Bodil Berthe Madsen, Helga Marie Ottilia Juul.
Herluf Søe Keseler, Knud Hagbard Christensen, Marius Thomsen, Ingvard Kristensen Bro, Viggo Lauridsen, Hans Lauridsen, Villy Lauridsen, Christen Homann Christensen, Eigil Degnboel Keseler
Sognepræst Hans Pedersen 
Kilde (S1107)
 
6 Alderen passer ikke overens med den opgivne alder ved flere folketællinger. I følge disse skulle hun være født 1766-1767. Ligeledes er hendes alder ved skiftet efter hendes moder Anne Dorthe Liebe den 16. november 1774 angivet til 8 år. Dette bestyrker således, at hun ved sin død var 77 år - og ikke 72 som anført ikirkebogen. Kilde (S533)
 
7 Alderen stemmer langt fra overens med adersangivelserne i FT'erne fra hhv. 1787 (63 år) og 1801(81 år). Hendes sandsynlige fødselsdato må antages at være ca. 1727. Kilde (S661)
 
8 Anders Trøstrup er formentlig broder til Maren Jensdatter. Kilde (S320)
 
9 Arne Feldborg skriver:

Bæremoderen er Christen Kiærs Hustrue i Faster. Og så vil jeg mene, at Jens Christensen og (hans kone) Kirsten Olufsdatter kommer fra Klokmose (i Faster).

Christen Hansen er søn af Hans Christensen Trøstrup (og denne gang Trøstrup i Vorgod sogn!) og hans første kone Lene Andersdatter, der kommer fra Ahlergaard i Borris.

Christen Hansen er gift med Johanne Olufsdatter, datter af Oluf Villadsen / Oluf Meldgaard i Klokmose 
Kilde (S327)
 
10 Barnebæreren er storesøster til Magdalene. Vi fiunder hende også senere i FT 1834 som fraskilt og 61 år. Kilde (S476)
 
11 Begravedes på Fjelstervang Kirkegård, hvor hendes fader Anders Søndergaard Nielsen også blev begravet. Kilde (S350)
 
12 Begravet på dåbsdagen for tvillingesøsteren, Maren Jensens dåb. Kilde (S1171)
 
13 Bemærk: Faderen kaldes her Skibbild til efternavn og ikke Andersen. Kilde (S356)
 
14 Benævnte ungkarl Lars Madsen bliver senere viet til Ane Johanne Bertelsdatter. Kilde (S262)
 
15 Bine Madsen er formentlig opkaldt efter farmoder, Jacobine Kirstine Madsen. Kilde (S816)
 
16 Boede i forhuset Kilde (S994)
 
17 Boende hos sin søn, Bertel Lassen i Fjelstervang, Vorgod Sogn Kilde (S999)
 
18 Bor hos datteren Dorthea Jacobsen og svigersønnen Ove Jeppesen, Lundgaard i Aulum Kilde (S359)
 
19 Den 12. juni fødte hun et dødfødt pigebarn. Kilde (S274)
 
20 Der er formentlig tale om sognepræsten i Brande Knud Peder Christensen Søltoft, som døde nov/dec 1762 (Brejl). Han var gift med Birgitte Cathrine Ross, som kom fra Jellinge-egnen jf. Bjarne Kielgast 1974/1975 på Forlaget Ravnebanneret 1980-2006.
Herredsfoged Ebbe Olav (Oluf) Lyster var herredsfoged for Hammerum Herred og var gift med Birte Wartberg (Brejl, gejstlige skifter 1760). 
Kilde (S557)
 
21 Der er i kirkebogen anført forkert fødselsdato for Villy Tage Nielsen. Den korrekte dato er 28. juli 1928. Kilde (S1157)
 
22 Der findes på samme tid en Hofmarschal Raab.
*Amtmand
** endelsen er en forkortelseskrølle = Borgemester;
***Amtsskriver
****Regimentsskriver 
Kilde (S873)
 
23 Der må her være tale om en alvorlig fejlindførsel, idet Mette Ibsdatter var enke efter 1) Bertel Lassen (død ca. 1762) og 2) Lars/Las Nielsen (død 3.6.1805) Kilde (S932)
 
24 Der må klart være tale om en skrivefejl i faderens navn, idet der ikke findes en Mads Søndergaard Nielsen i nogen af de gennemførte folketællinger fra den tid. Ligeledes er der ej heller fundet dokumentation for at Mariane Nielsen skulle være blevet gift igen efter sin mands død i 1899. Ved Niels Kristians bryllup med Ane Margrethe i 1917 står faderen ganske rigtig som Anders Søndergaard Nielsen. Kilde (S301)
 
25 Der må være tale om en fejlagtig indskrivning af hans alder. Han blev født i 1788 og er altså 45 år ved sin død i 1833. Kilde (S498)
 
26 Der nævnes intet om pigens navn! Kilde (S326)
 
27 Det er af samme Jens C. Madsen at Mads Madsen køber Kongevej 26, Skjern. Kilde (S1241)
 
28 Det må formodes, at der er tale om Jørgen Christian Saltou, idet Johan Otto Saltou lever efter denne dato og dør som præst i Starup i 1744. Der er ej heller registreret fødte børn efter 1708. Kilde (S887)
 
29 Dommen for opførsel er i kirkebogen ændret fra mg til g. Kilde (S760)
 
30 Dorethe er Dorethe Thomasdatter gift med Anders Widebech. Kilde (S381)
 
31 Dør formentlig som lille, idet der i ægteskabet med kirsten Mouridsdatter fødes en datter Sidsel Marie i 1794. Kilde (S1084)
 
32 Dvs. at Peder Madsen er flyttet fra sognet uden først at have solgt huset i Overby. Navnet "Johannelyst" på ejendommen kan måske relateres til den yngste datter Johanne. Kilde (S1379)
 
33 Dvs. født 1738, hvilket bekræfter, at det er Birgitte Pedersdatter, der dør. Kilde (S1080)
 
34 Dvs. født ca. den 7. marts 1696 Kilde (S768)
 
35 Dvs. han er født den 01 sep 1733 Kilde (S263)
 
36 Efter giftermålet flytter de sammen på Hougaard i Vorgod, hvor Niels allerede var indsidder. [V. Nørlund Christensen: "Vorgodbogen", side 366] Kilde (S910)
 
37 Efternavnet rettet fra Jensen til Nielsen med henvisning til Cirkulære af 27.9.1886, idet forældrene blev ægteviede den 11. December 1917. Kilde (S145)
 
38 Enke Mariane Nielsen er Anders's farmor og Anders Søndergaard Nielsen er farbroder til Anders og søn af Mariane Nielsen Kilde (S60)
 
39 Enke Mariane Nielsen er Anders's farmor og Ungkarl Anders Søndergaard Nielsen er farbror til dåbsbarnet Anders og søn af Mariane Nielsen Kilde (S116)
 
40 Fadder Mette Pedersen er "moster Mæt" som er halvsøster til Ane Margrethe. Kilde (S20)
 
41 Faddere ikke indført i kirkebogen. Kilde (S621)
 
42 Fadderen Jens Lodbjerg, Søndervig (1693-1781), Strandfoged. Om ham findes en længere beskrivelse i "Slægterne Lodberg fra Holmsland" af Thorvald Lodberg gengivet i Hardsyssel Aarbog bind 34 - 1940. sdie 116ff. Bl.a. omtales han involvering i ulovlig brændevinshandel. Kilde (S586)
 
43 Faderens efternavn er velsagtens taget fra dennes fader, Jeppe Christensen omend det på denne tid var almindeligt at bruge patronymer (Jacob Jeppesen). Kilde (S302)
 
44 Faderens navn er forkert indskrevet, idet han retteligt hedder Bertel Lassen Kilde (S996)
 
45 Faderens navn er forkert indskrevet, idet han retteligt hedder Bertel Lassen Kilde (S997)
 
46 Faderens navn står her - i rekonstruktionen af kirkebogen - opført som Laurs eller Lauritz, hvor Folketællingerne kalder ham Lars / Las. Kilde (S930)
 
47 Familien bor på dette tidspunkt i Vasehusene i Gjellerup Sogn. Kilde (S78)
 
48 Familien Jensen (Helstrup) er flyttet fra Sønder Felding til Haunstrup. Kilde (S80)
 
49 Findrup er formentlig Finderup i Hanning Sogn, Bølling Herred Kilde (S764)
 
50 Født på Fjelstervangvej 26, Haunstrup. Kilde (S1112)
 

      1 2 3 Næste»Webstedet drives af John Søndergaard Nielsen og TNG ©, v. 12.1, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2019.