Jyske Aner

Notater


Match 51 til 100 fra 133

      «Forrige 1 2 3 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
51 Født på Gl. Kongevej i huset der lå tætest på det gamle savværk og banen, hvor mor og far boede til leje hos Anne (også kaldet "Gamle Anne") Kilde (S1106)
 
52 Han døde den 15. november 1685, iflg. cand. mag. Camilla Luise Dahl, som transskriberede Vordingborgske Skifter.
"Steden" kan også være "Staden". 
Kilde (S868)
 
53 Han er svigersøn og gift med ældste datter, Marie Mathrine. Kilde (S1333)
 
54 Hans Larsens dåb er indført i Jordløse Sogns Kirkebog AO opslag 50 (side 98 i kirkebogen) Kilde (S1046)
 
55 Har 4 levende børn samt 2 døde.

Mariane Mathilde Olsen er barnebarn til Peder og Mariane. Hun er datter af Ingeborg Jensen og Ole Christian Olsen, Videbæk Nørremark. 
Kilde (S986)
 
56 Helene Madsen er datter af Peder Madsen og Jakobine Arntsen, og dermed kusine til Kirstine Emilie Madsen.
Formentlig opkaldt efter Helene Madsen. 
Kilde (S1045)
 
57 Helene Madsen er datter af Peder Madsen og Jakobine Arntsen, og dermed kusine til Kirstine Emilie Madsen. Kilde (S1044)
 
58 Hendes datter hedder Sidsel Marie Nielsdatter. Kilde (S924)
 
59 Hendes fødselsefternavn er fejlagtigt indført som "Cortsen". Skal være Arentsen.
Af skifteretslisten fremgår det, at hun ved sin død var fraskilt. Mandens navn (Peder Madsen) er ej heller indført i kirkebogen. 
Kilde (S802)
 
60 Hendes karaktererer var de bedste på hendes konfirmationshold. Kilde (S523)
 
61 Hr. Biering er måske interessant i forhold til at Poul Østergaard senere gifter sig med Karen Bering.
Hvis der er læst rigtig så er Monseur Clausen uden tvivl Niels Christian Clausen, præst i Brande fra 1762 til ca. 1782. 
Kilde (S554)
 
62 http://hammerum-herred.dk/mkort/vis_bog.php?nr=41&dir=537a-04&size=100 Kilde (S237)
 
63 I afskriften af FT står der "Jens Pedersen", men ved nærlæsning af originaldokumentet, fremgår det at, der står Jens Iversen. Kilde (S132)
 
64 I begravelsesprotokollen står hun opført som enke. I Skiftesaglisten for Middelfart Skifteret, står hun som fraskilt og ejede intet ilg. Medd. Fra Sindsygehospitalet i Middelfart.

I kirkebogen for Middelfart står at hun "var gift med Mejeribestyrer i Skarrild, som var sidste fælles Bopæl". Peder Madsen har ikke været mejeribestyrer i Skarrild, men måske et andet sted, som ikke er kortlagt endnu. 
Kilde (S1355)
 
65 I den anden udgave af kirkebogen fremgår det, at det er "hans Kones söster" der bar - altså Moster. Kilde (S689)
 
66 I denne folketælling står han anført som gift og logerende med titel af Stenhugger. Hustruen Mette Katrine Albæk Olesen fremgår imidlertid ikke (formentlig fordi han har taget arbejde som stenhugger i området, hvilket kommentaren om midlertidigt ophold kunne bekræfte). Kilde (S101)
 
67 I flg. kirkebogen er den biologisk mor "Ugift Tjenestepige Jensine Marie Pedersen født den 27. marts 1880". Hun var 39 år, da hun fødte Signe. Der står ikke noget i kirkbogen om hvem der er udlagt barnefader.

Ved skrivelse af 1-7-1919 begærede Sunds Sogneråd fødslen noteret i Sunds Kirkebog. 
Kilde (S1103)
 
68 I FT 1880 bruger hun efternavnet Olesen selvom det i Kirkebogen i 1835 ved dåben er overstreget til fordel for Albæk Kilde (S95)
 
69 I kirkebogen står Johns mellemnavn fejlagtigt indført som "Søndergård", skal være "Søndergaard".
Ligeledes står Johanne indført med "Kristine" i stedet for "Kirstine". 
Kilde (S14)
 
70 I Thim Sogns Kirkebog står hun opført som Mariane Nielsen ved dåben. Ved Anders Søndergaard Nielsen død i 1899 står hun som efterladte Mariane Christensen. Kilde (S256)
 
71 Ingen faddere indført. Kilde (S834)
 
72 Jens Pedersen er Kirsten Jensens søn og halvbroder til Mads Madsen og Jens Elias Madsen. Kilde (S437)
 
73 Jens Pedersen er søn af Kirsten Jensen og halvbroder til Mads Mads Madsen Kilde (S439)
 
74 Jf. skiftet efter ham, døde han dagen før, den 5. februar 1797. Kilde (S578)
 
75 Johannes og Jens Tokkesdal er brødre til Niels Andersen Tokkesdal - også kaldet Niels Andersen Esager.
Mogens [Andersen] Kortborg er fader til Kirsten Mogensdatter og dermed morfar til Mariane. 
Kilde (S1326)
 
76 Kan ikke dokumenteres via kirkebogen idet Vorgod Sogns Kirkebog for årene 1750 - 1765 er gået tabt og blevet rekonstrueret. Men der findes ikke optegensle over hendes fødsel i rekonstruktionen, hvilket derimod er tilfældet med broderen Bertel Lassen. Kilde (S232)
 
77 Kjerstine Emilie Madsen er deres datterdatter - Lene Madsens datter. Lene Madsen døde i 1886. Kilde (S1039)
 
78 Knud Kristensen Rind er gift med Nielsine Madsen, som er faster til Ane Helene Kirstine Madsen.
Om forloveren Møller Mikkel Nielsen, kan vi læse i "Dejbjerg Bogen": Vi har hørt, at gården blev flyttet bort fra møllen, og på møllen fandt vi i 1880 Mikkel Nielsen som forpagter. Her var desuden en tjenestepige, Sara Tang Pedersen, som stammede fra Kongsholm. Ti år senere var de gift med hinanden. Ved siden af det almindelige møllen lavede Mikkel i mange år benmel. Sara døde først. Mikkel levede til 1928, og derefter ophørte møllen. En datter af dem var jordemoder i bl. a. Stauning. Hun hed Nielsine Nielsen. En søn, Peder Chr. Nielsen, er død." 
Kilde (S1032)
 
79 Konfirmation udført af samme præst, Otto Sørensen, som begravede Hans Ejners mormor, Mariane Jensen, f. Jakobsen Kilde (S1189)
 
80 Konfirmation udført af samme præst, Otto Sørensen, som begravede Hans Ejners mormor, Mariane Jensen, f. Jakobsen Kilde (S1190)
 
81 Kordegnes udgave - 1687-1705:
AO-73 - 2. kolonne nederst.

"Jochum Gartners Barn i Kongens
Hafve, vid Nafn Mariagreteluzia
døbt af M: L: Faderne, Hr. Oluf
Bÿtzow.Rasmus Nielsen, Jesper
Kierulf, Fxxxxxx paa Slottet (?)
bar det. Amptskrifver Niels Hansens
Kierste: dj. 7 Novemb." 
Kilde (S876)
 
82 Lars Lillelund Nielsen er farbror til Niels Kristian Nielsen Kilde (S1233)
 
83 Lars Pedersen var også forlover ved Mads Nielsens første bryllup med Christine Christensdatter i Vilbjerg Kirke i 1827. Kilde (S395)
 
84 Lene Madsen og Else Marie Madsen er mostre til barnet. Begge er på tidspunktet hjemmehørende i Borris. Kilde (S1028)
 
85 Mad. Karen Humblet og Hr. Hans Bering er forældre til barnets fader, Mathias Bering. Hans Pedersen Bering er præst i Vester Sogn, Nørvang Herred i perioden 1722-1760. Baron Juul kunne godt være til Ryssensteen. Kilde (S576)
 
86 Mads Madsen fødselsdato er forkert angivet i Folketællingen. Jens Pedersen er Kirsten Jensens søn og halvbroder til Mads Madsen. Kilde (S435)
 
87 Mads Madsen fødselsdato er forkert angivet i Folketællingen. Jens Pedersen er Kirsten Jensens søn og halvbroder til Mads Madsen. Kilde (S1245)
 
88 Magdalene Hansdatter, som er mor til Kirsten Christensen, er gift 2. gang med Niels Peder Thomsen, som står faddere ved dåben. Kilde (S1019)
 
89 Maren Nielsdatter er søster til Anne Cathrine Nielsdatter, som er gift med Anders Søndergaard, som her ikke nævnes med efternavnet Jensen. De er begge døtre af Niels Svendsen, Merrild, Vildbjerg Sogn. Kilde (S339)
 
90 Mariane "Christensen" er en fejl idet hun er født Nielsen. Hun bliver den 28. jul 1900 gift med Christen Pedersen. Kilde (S255)
 
91 Mariane "Christensen" er en fejl idet hun er født Nielsen. Hun bliver den 28. jul 1900 gift med Christen Pedersen. Kilde (S908)
 
92 Marianes fødselsdato er forkert indført som 1841, skal være 1843.
De har ansat en tjenestekarl og en tjenestepige (Peter Olsen og Ane Kathrine Andersen - begge født i Snejbjerg.) 
Kilde (S1180)
 
93 Marie er halvsøster til Ane Margrethe Jensen. Kilde (S49)
 
94 Matr. 16d, Gaardsvig, Sdr. Felding Sogn, Hammerum Herred Kilde (S988)
 
95 matr. 2a er sikkert naboejendom til Højbjerg, som har matr. nr. 2b. Kilde (S1248)
 
96 Meget taler for, at der her er skrevet forkert. "Ane Kathrine Sørensen" er rettere Ane Kirstine Sørensen (født 17.8.1864 i Gjellerup). Såvel fødested som alder passer.

Jens Marinus Sørensen er ved FT i 1870 medtaget i to tællinger:

Som arbejdskarl i Timring, Mosgaard og Naibjerg, Kjergaard, og
som logerende i Halkjærhuus, Nørre Omme, Hind Herred. 
Kilde (S133)
 
97 Mette Cathrine Olesdatter er Mette Cathrine Olesen, datter af Anna Kirstine Iversdatter og Ole Eriksen Kilde (S146)
 
98 Mette Cathrine Olesdatter er Mette Cathrine Olesen, datter af Anna Kirstine Iversdatter og Ole Eriksen Kilde (S1149)
 
99 Mette Kathrine Madsen er søster til faderen, Peder Madsen. Kilde (S1036)
 
100 Mette Poulsdatter er datter af Mette Thomasdatter, som er gift 2. gang med Anders Christensen. Kilde (S680)
 

      «Forrige 1 2 3 Næste»Webstedet drives af John Søndergaard Nielsen og TNG ©, v. 12.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2019.