Jyske Aner

Notater


Match 1 til 50 fra 647

      1 2 3 4 5 ... 13» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 "Chærul" er rettelig Kierulf, som på den tid blev stavet på mange forskellige måder. Kilde (S867)
 
2 "EK4a" = Egentlig Krigstjeneste (EK), Artilleriets konstabler (4) - Feltartilleriets konstabler (a).
U.A. = Udskrivnings-Aar 1882
3 Aars Udsættl. = 3 års udsættelse i forbindelse med hustru Jakobine Kirstines indlæggelse på Middelfart Sindssygehospital.
Afsk. 1/98 - Afskrevet af lægdsrullen januar 1898.

8. Bataljon havde i 1865 - 1913 garnision i Viborg, jf. "Regimentsnavn og navnefølge. Rigsarkivet"
set på:
http://www.wadschier.dk/kilder/egne/haer_resultat.php?garnisoner=393 
Kilde (S1545)
 
3 "Felling" må være henvisning til at hun stammer fra Sdr. Felding Kilde (S1475)
 
4 "Kirkeg." hentyder til Kirkegaarde i Arnborg Sogn. Kilde (S619)
 
5 "Lontfoed" kan være stednavnet "Luntfod" ved Brande, jf. Arne Feldborg Kilde (S113)
 
6 "Lontfoed" kan være stednavnet Luntfod/Lundfod ved Brande, jf. Arne Feldborg Kilde (S1472)
 
7 "Lontfoed" kan være stednavnet Luntfod/Lundfod ved Brande, jf. Arne Feldborg Kilde (S1473)
 
8 "Mogensdtr." skal løses som "Mouridsdatter" Kilde (S1092)
 
9 "Steden" kan også være "Staden". Kilde (S862)
 
10 *Navnet er: Mette Marie Jensen Kilde (S1540)
 
11 1939 - 16. april
Listet som indført i kirkebogen:
Jane Kongensholm, Emma Emilie Sandager Nielsen, Marie Guldager Pedersen, Oda Mathilde Johansen, Emmy Bjerg, Carla Dam, Ingrid Beck Astrup, Johanne Kirstine Madsen, Bodil Berthe Madsen, Helga Marie Ottilia Juul.
Herluf Søe Keseler, Knud Hagbard Christensen, Marius Thomsen, Ingvard Kristensen Bro, Viggo Lauridsen, Hans Lauridsen, Villy Lauridsen, Christen Homann Christensen, Eigil Degnboel Keseler
Sognepræst Hans Pedersen 
Kilde (S1107)
 
12 Afløste sin far som gartner- og fontænemester ved Koldinghus Kilde (S1368)
 
13 Alderen passer ikke overens med den opgivne alder ved flere folketællinger. I følge disse skulle hun være født 1766-1767. Ligeledes er hendes alder ved skiftet efter hendes moder Anne Dorthe Liebe den 16. november 1774 angivet til 8 år. Dette bestyrker således, at hun ved sin død var 77 år - og ikke 72 som anført ikirkebogen. Kilde (S533)
 
14 Alderen stemmer langt fra overens med adersangivelserne i FT'erne fra hhv. 1787 (63 år) og 1801(81 år). Hendes sandsynlige fødselsdato må antages at være ca. 1727. Kilde (S661)
 
15 Anders Trøstrup er formentlig broder til Maren Jensdatter. Kilde (S320)
 
16 Arne Feldborg skriver:

Bæremoderen er Christen Kiærs Hustrue i Faster. Og så vil jeg mene, at Jens Christensen og (hans kone) Kirsten Olufsdatter kommer fra Klokmose (i Faster).

Christen Hansen er søn af Hans Christensen Trøstrup (og denne gang Trøstrup i Vorgod sogn!) og hans første kone Lene Andersdatter, der kommer fra Ahlergaard i Borris.

Christen Hansen er gift med Johanne Olufsdatter, datter af Oluf Villadsen / Oluf Meldgaard i Klokmose 
Kilde (S327)
 
17 Arnt får skøde på matr. 7b del II og III efter hhv. Niels Terpen og Peder Green den 17-02-1916 (to uger efter folketællingen).

Den 15-02-1918 køber han del I af boet efter Jens E. Steffensen. Herefter er han eneejer af matr. 7b

Bine Madsen er formentlig opkaldt efter farmoder, Jacobine Kirstine Madsen. 
Kilde (S1502)
 
18 Arving efter kusinen Anne Kirstine Dybech Kilde (S990)
 
19 Barnebæreren er storesøster til Magdalene. Vi fiunder hende også senere i FT 1834 som fraskilt og 61 år. Kilde (S476)
 
20 Begravedes på Fjelstervang Kirkegård, hvor hendes fader Anders Søndergaard Nielsen også blev begravet. Kilde (S350)
 
21 Begravet af Sognepræst Anders Jacobsen Hegelund, som var svigersøn til Christen Pedersen Kilde (S414)
 
22 Begravet på dåbsdagen for tvillingesøsteren, Maren Jensens dåb. Kilde (S1171)
 
23 Bemærk at Ane Kirstine Madsen først kommer til Maribo i 1910, hvor Peder Madsen ankom i 1909.
Optræder som "Enkemand", hvilket ikke er helt korrekt. Han bliver formentlig skilt fra Jakobine på grund af hendes indlæggelse på Sindsygehospitalet i Middelfart. Men hun lever imidertid til 1936. Så "fraskilt" ville være en mere rigt angivelse. MEDMINDRE at Peder Madsen havde giftet sig igen i begyndelsen af 1900-årene med NIELSINE FREDERIKKE NIELSEN, som i så fald måtte være afgået ved døden inden FT 1911. 
Kilde (S1459)
 
24 Bemærk: Bopæl oplyst til Bording i 1928 Kilde (S1487)
 
25 Bemærk: Faderen kaldes her Skibbild til efternavn og ikke Andersen. Kilde (S356)
 
26 Benævnte ungkarl Lars Madsen bliver senere viet til Ane Johanne Bertelsdatter. Kilde (S262)
 
27 Biblerne er uddelt efter legat af Laurids Christensen Stistrup (1692-1766) Kilde (S752)
 
28 Bine Madsen er formentlig opkaldt efter farmoder, Jacobine Kirstine Madsen. Kilde (S816)
 
29 Boede i forhuset Kilde (S994)
 
30 Boende hos sin søn, Bertel Lassen i Fjelstervang, Vorgod Sogn Kilde (S999)
 
31 Bor hos datteren Dorthea Jacobsen og svigersønnen Ove Jeppesen, Lundgaard i Aulum Kilde (S359)
 
32 Christian Kierulf er Hr. Christian Kjærulf, sognepræst i Ø. Starup. Han er broder til Anne Dorthe Kjærulf, og dermed morbror til Margrete Louise Saltou. Kilde (S869)
 
33 D. 22. September [1758] blev Povel Østergaard paa Nörre Castoft hans Barn döbt Nafl: Povel Gotfred Liiber [Liebe] og hans sviger Moder [Margrethe Louise Saltou Liebe] b.B. Mons. Svitzer og hendes søster og broder og hans broder Anders. Kilde (S1467)
 
34 Da Skarrild-Arnborg Sogneråd på et møde den 21. april 1896 behandler en regning på kr. 50,- for April kvartal 1896 fra Middelfart Sindsygehospital, har Jakobine været indlagt tidligere end den 9. november 1896. Kilde (S1351)
 
35 Dåben ligger før 27. november 1727, hvor Margrethe Louise Saltou vies til Poul Gotfred Liebe. Kilde (S870)
 
36 De flyttede til Nøvling, hvor de overtog Lille Nyboe. Navnekorrektion: Niels Christian Jensen Schou. Kilde (S371)
 
37 De to nævnte børn født i Hoven er: Søren Ancher (1775) og Sophie Amalie (1777) Kilde (S24)
 
38 Dejbjerg overstreget, idet de i april 1942 er flyttet fra Ledding i Dejbjerg Sogn til Vester Marup under Skjern Sogn. Kilde (S1456)
 
39 Den 12. juni fødte hun et dødfødt pigebarn. Kilde (S274)
 
40 Den her nævnte Peder Madsen er formentlig den "Husmand Peder Madsen, Arnborg" der indvælges til "den større del" af sognerådet den 1.12.1888.
Ved en sammenligning af underskrift af Peder Madsen, Gren og den Peder Madsen, der underskriver i protokollen, er det højst sandsynligt, at det er Arnborg-udgaven af Peder Madsen, der er tale om. 
Kilde (S1523)
 
41 Der er formentlig tale om sognepræsten i Brande Knud Peder Christensen Søltoft, som døde nov/dec 1762 (Brejl). Han var gift med Birgitte Cathrine Ross, som kom fra Jellinge-egnen jf. Bjarne Kielgast 1974/1975 på Forlaget Ravnebanneret 1980-2006.
Herredsfoged Ebbe Olav (Oluf) Lyster var herredsfoged for Hammerum Herred og var gift med Birte Wartberg (Brejl, gejstlige skifter 1760). 
Kilde (S557)
 
42 Der er i kirkebogen anført forkert fødselsdato for Villy Tage Nielsen. Den korrekte dato er 28. juli 1928. Kilde (S1157)
 
43 Der er tale om: Kristen Meldgaard Nielsen Kilde (S1449)
 
44 Der findes på samme tid en Hofmarschal Raab.
*Amtmand
** endelsen er en forkortelseskrølle = Borgemester;
***Amtsskriver
****Regimentsskriver 
Kilde (S873)
 
45 Der findes tre noteringer i hhv. 1912 i lægd 6c, 1914 i lægd 6b og en omskrevet version i 1924 af tilgangslisten i 1914. Der er imidlertid "uoverenstemmelse" mellem tjenestestedet. I 1914 angives 29. Bataljon (Prinsens Livregiment i Viborg). I omskrivningen i 1924 angives at tjenestestedet er 23. Bataljon, som i 1914 var hjemmehørende i Københvan på Sølvgades Kaserne. Ved Hærloven af 1923 blev 23. Bataljon flyttet til Viborg, hvilket kan skyldes at der i 1924 bliver skrevet "23. Bataljon" og ikke "29. Bataljon", da 29. Bataljon indgik i 23. Bataljon fra 1923.
Foto af Niels Kristian Nielsen som soldat viser tydeligt nr. "29" i kasketten som tegn på 29. Bataljon. 
Kilde (S1553)
 
46 Der må her være tale om en alvorlig fejlindførsel, idet Mette Ibsdatter var enke efter 1) Bertel Lassen (død ca. 1762) og 2) Lars/Las Nielsen (død 3.6.1805) Kilde (S932)
 
47 Der må klart være tale om en skrivefejl i faderens navn, idet der ikke findes en Mads Søndergaard Nielsen i nogen af de gennemførte folketællinger fra den tid. Ligeledes er der ej heller fundet dokumentation for at Mariane Nielsen skulle være blevet gift igen efter sin mands død i 1899. Ved Niels Kristians bryllup med Ane Margrethe i 1917 står faderen ganske rigtig som Anders Søndergaard Nielsen. Kilde (S301)
 
48 Der må være tale om en fejlagtig indskrivning af hans alder. Han blev født i 1788 og er altså 45 år ved sin død i 1833. Kilde (S498)
 
49 Der nævnes intet om pigens navn! Kilde (S326)
 
50 Det er af samme Jens C. Madsen at Mads Madsen køber Kongevej 26, Skjern. Kilde (S1241)
 

      1 2 3 4 5 ... 13» Næste»Webstedet drives af TNG ©, v. 13.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2020.