Jyske Aner

"Arnborg Sogns Historie"Kildeoplysninger

 • Titel "Arnborg Sogns Historie" 
  Titel "Arnborg Sogn Sogns Historie" 
  Forfatter Johan C. Sulkjær 
  Udgiver 1939 
  _ITALIC
  _PAREN
  Kilde-ID S1358 
  Tekst Opkaldt efter sognepræsten Arent Bisted, og til det knytter der sig en ganske pudsig - men sandfærdig - historie (her gengivet efter bogen Arnborg Sogn):

  "De kaldte ham gamle Hr. Aarent. Han blev vistnok begravet
  i Arnborg Kirke, hvor der er Epitafium over ham. Han holdt nemlig mere af Arnborg end af Skarrild, hvor han dog havde sin Præstegaard. Den sidste Gang, han døbte et Barn herude, vilde han have det kaldt op efter sig.

  Forældrene havde jo en anden, som skulde kaldes op; men Hr. Aarent sagde : "Jo, det skal hed - de Arent efter mig; thi nu lever jeg ikke ret længe og kommer ikke til at døbe flere Børn" . Præsten fik sin Vilje, og Barnet blev døbt Arent.

  Det er morsomt, at man kan faa bekræftet Historien af Arnborg Kirkebog . Barnet blev døbt den 5. November 1758 faa Uger før Bisteds Død - var Søn af Jens Olesen i Gl. Arnborg og kom til at hedde Arent Jensen. Fra ham nedstammer bl. a. Jens Arentsen i Lustrup og dennes Søn, Arent Jensen Lustrup, som blev Sognefoged i Skarrild." 
  Knyttet til JENSEN Arent 
Webstedet drives af TNG ©, v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2021.